Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Följ en restaurering

Båtbyggarnas hus. Foto: Staffan Stenlund.

På den här sidan kan du läsa mer om restaureringen av båtbyggarna bröderna Lundmarks gamla hus i Östanbäck. Huset hade stått tomt och övergivet sedan 1947 när Pernilla och Fredrik Lindström köpte det 2004. Huset hade då en orörd inredning från 1920- och 30-talet och var i stort behov av vård och underhåll men hade annars inga större skador. Målsättningen med restaurering var att bevara huset i det skick det då befann sig och bevara dess genuina karaktär. Av den anledningen används huset endast som sommarbostad för att kunna undvika alla moderna installationer samt tilläggsisolering. Eftersom det inte finns el i huset blev arbetet väldigt säsongsbetonat och pågick främst under sommarhalvåret. Tanken med denna sida är att du som själv håller på att renovera eller restaurera ett hus här skall kunna hitta information och tips på hur olika moment går till, som att renovera gamla fönster eller måla med traditionella färger, samt få goda råd om hur man tar ställning till olika situationer som kan uppstå när man restaurerar ett hus antikvariskt. Restaureringen av Båtbyggarnas hus avslutades 2011 och Pernilla & Fredrik har nu gått vidare till att renovera släktgården där de bor permanent, ett hus med anor från 1700-talet. Mer om detta kan du läsa på bloggen Sju generationer.

Kontakt

Vi som äger och restaurerar detta hus heter Pernilla och Fredrik Lindström. Pernilla arbetar som byggnadsantikvarie på Skellefteå museum. Fredrik är sjukgymnast anställd av Skellefteå kommun, men hyser även ett stort intresse för gamla hus och hantverk. Båda två kommer vi från trakten och är uppvuxna i grannbyar till Östanbäck.

Har du frågor till Pernilla och Fredrik eller vill veta mer om vårt renoveringsprojekt? Välkommen att skriva en rad till e-postadress: pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se.

Om du behöver hjälp eller råd om ditt hus kan du kontakta Skellefteå museum eller Västerbottens museum, eller kontakta ett museum i ditt eget län om du inte kommer från Västerbotten.

 

Hålla hus