Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Exteriören

Östra fasaden före åtgärd. Foto: Pernilla Lindström.

Under sommaren 2006 påbörjade vi det överväldigande arbetet med att restaurera östra fasaden. Fasaden var i uruselt skick när vi köpte huset; panelen var mer som ett gallerverk än en tät fasad och spånet som övervåningen var isolerad med rann ut mellan brädorna. Fåglarna byggde bon i väggen och snö och regnvatten kunde ta sig rakt in i huset. Arbetet påbörjades med att vi rev ner den gamla panelen. Eftersom det är i originalet som det kulturhistoriska värdet sitter så ville vi dock spara så mycket som möjligt av den gamla panelen. Detta visade sig bli inte mer än fyra stycken brädor längst upp i gavelspetsen. På en av brädorna vi tog ner hittade vi namnteckningen N Norlund. Förmodligen är det Nicke Norlund som bodde i huset fram till 1918 som har satt dit namnteckningen vilket torde betyda att det var han som brädfodrade huset vid den ombyggnad som gjordes det året han och hustrun Brita Lovisa flyttade ut och lämnade över till sonen Henry Norlund.

 

Hålla hus