Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Planer och undersökningar

Bild av gården från 1930-talet där fönsteröverstyckena syns. Foto: Privat.

Redan när vi köpte huset 2004 hade vi avsikten att börja restaureringen med att göra en byggnadsundersökning, inklusive en byggnadsuppmätning, och därefter upprätta en åtgärdsplan. Då sommaren redan hade börjat och vi dag för dag såg hur trädgården grodde igen alltmer så övergavs denna tanke och arbetet med trädgården inleddes istället. Då det handgripliga arbetet med själva huset ännu inte hade inletts så fanns dock fortfarande planerna på denna byggnadsundersökning kvar. På grund av korta semestrar och lite tid i kombination med en brinnande iver att få komma igång fick det vänta ännu ett tag. Vi har dock hela tiden varit noggranna med att dokumentera allt vi gör in i minsta detalj samt att alltid tänka igenom allting före både en och två och tre gånger så att vi inte gör något vi sedan ångrar eller något som resulterar i att vi bygger bort eller över något som vi vill ta med i vår byggnadsundersökning.

Husritning. (Klicka för större bild.)

Skisser över huset

Det vi planerade att göra först av allt när vi köpte huset kom äntligen till stånd 2007, nämligen skisser över husets planer och fasader. Tanken var ursprungligen att göra en regelrätt uppmätning av huset och sedan ritningar men eftersom det skulle ta väldigt lång tid och hindra oss i restaureringsarbetet så gjorde vi istället en enklare variant och mätte bara upp rummens innermått och gjorde utifrån det skisser i skala 1:100. Skisserna stämmer därför inte till 100% överens med verkligheten men är ändå bra hjälpmedel när man ska planera arbetet och diskutera åtgärder med hantverkare. Under tiden som man ritar lär man dessutom känna husets alla vinklar och vrår och förstår mer och mer varför vissa detaljer ser ut som de gör.

 

Hålla hus