Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Åtgärdsplan

På den här sidan kan du ta del av de planer vi har för Båtbyggarnas hus år för år samt se en kort resumé av vad vi har gjort hittills under de år restaureringen har pågått.

Sommaren 2004

Trädgårdsarbete: Trädfällning, beredning av gräsmatta, trimning av buskar

Utfört
Trädfällning, beredning av gräsmatta, trimning av buskar, plantering av träd

Vintern 2004

Fönsterhantverk: Stora kammaren uppe, farstukammaren och farstun.

Utfört
Fönsterhantverk: Stora kammaren uppe, farstukammaren och farstun

Sommaren 2005

Trädgårdsarbete: Såning av gräsmatta, plantering av buskar och träd mm
Exteriör: Ommålning fasad, lagning av veranda
Interiör: Fernissa skåpar och boasering kök, måla panel hall, dra in el
Fönsterhantverk: Lilla kammaren uppe och blindfönstret östra fasaden

Utfört
Trädgårdsarbete: Sått gräsmatta, planterat blommor, buskar och träd, gallrat träd mot bäcken
Exteriör: Målat om fasaden
Interiör: Fernissat skåpen och boaseringen i köket

Vintern 2005

Fönsterhantverk: Vinterbågar stora kammaren uppe och farstukammaren

Utfört

Sommaren 2006

Trädgårdsarbete: Gallring av träd ner mot Storbäcken samt runtom ladugården
Exteriör: Byte av panel och isolering i övervåningen på östra fasaden
Interiör: Fortsatt fernissning av köksskåp samt eventuell målning av golv och tak kök
Fönsterhantverk: Köket

Utfört
Trädgårdsarbete: Planterat buskar
Exteriör: Bytt panel samt isolering i övervåningen på östra fasaden, lagat verandan
Interiör: Färdigställt fernissningen av köksskåpen, fernissat köksgolvet, målat kökstaket, tapetserat köket
Fönsterhantverk: Påbörjat omkittning av köksfönstren

Vintern 2006

Fönsterhantverk: Vinterbågar samt blindfönstret

Utfört
Fönsterhantverk: Lilla kammaren uppe och blindfönstret östra fasaden

Våren 2007

Trädgårdsarbete: Fälla träd kring ladugården
Interiör: Skrapa taket i farstun

Utfört
Trädgårdsarbete: Påbörjat röjning söder om ladugården.
Interiör: Skrapat taket i farstun.

Sommaren 2007

Trädgårdsarbete: Plantera äppelträd, påbörja att anlägga ett trädgårdsland
Exteriör: Måla färdigt östra fasaden, komplettera med midja och fönsterfoder östra fasaden samt offerbräda samtliga fasader, måla färdigt verandan
Interiör. Måla taket i farstun och trappan, måla panelen i trappan, olja golvet i farstun
Fönsterhantverk. Köket

Utfört
Trädgårdsarbete: planterat två äppelträd. Grävt ett köksland och planterat smultron, jordgubbar och hallon. Planterat en syrenberså samt tre rosenbuskar mot vägen.
Exteriör: Kompletterat verandan med en list omkring golvet. Fortsatt måla verandan. Målat ytterdörrarna.
Interiör: Restaurerat farstukammaren. Målat taket i farstun samt påbörjat måla panelen runt skrubben under trappan. Målat bröstningspanelen i trappan. Målat dörrarna i övre hallen.
Ladugården: Påbörjat målning av dörrar.

Vintern 2007

Trädgårdsarbete: Tillverka staket.
Fönsterhantverk: Vinterbågar
Exteriör: Sätta tillbaka garderobsfönstren på östra gaveln.
Sätta upp fönsterfoder och midja på östra gaveln.
Byta ut fotbrädan runtom huset.
Interiör: Klä väggarna i salen och kammaren uppe med masonite.

Utfört
Fönsterhantverk: Renovering av vinterbågarna har påbörjats.
Exteriör: Det ena garderobsfönstret har återmonterats.

Våren 2008

Trädgårdsarbete: Röja kring ladugården och vid bäcken.
Exteriör: Sätta tillbaka garderobsfönstren på östra gaveln.
Tillverka takstege och besiktiga skorsten samt murstock.
Fönsterhantverk: Fortsatt renovering av vinterbågarna.
Interiör: Klä väggarna i salen och kammaren uppe med masonite.

Utfört
Trädgårdsarbete: Röjt kring ladugården och mot bäcken.
Exteriör: Takstege tillverkad. Skorsten och murstock besiktigad av sotare.
Fönsterhantverk: En tredjedel av vinterbågarna färdigställda.
Interiör: Väggarna i kammaren uppe har påbörjat kläs med masonit.

Sommaren 2008

Trädgårdsarbete: Plantera fler äppelträd. Plantera en syrenberså. Utvidga kökslandet.
Exteriör: Sätta tillbaka garderobsfönstren på östra gaveln. Sätta upp fönsterfoder, fotbräda och midja på östra gaveln. Byta ut fotbrädan på övriga fasader.
Interiör: Klä väggarna i kammaren uppe klart med masonit. Skrapa innertaket. Tapetsera. Åtgärda golvet. Klä väggarna i hallen uppe och i salen med masonit.
Ladugården: Måla fasaderna mot norr och väst med Falu rödfärg. Färdigställa utedasset.

Utfört
Trädgårdsarbete: Planterat ytterligare ett äppelträd. Planterat en syrenberså. Påbörjat utvidgning av kökslandet.
Exteriör: Satt upp fönsterfoder till blindfönstret.
Interiör: Klätt väggarna i kammaren uppe med masonit. Skrapat innertaket i kammaren och påbörjat målning.
Ladugård: Målat fasaderna mot väst och norr med Falu rödfärg.

Hösten och vintern 2008

Exteriör: Sätta upp fönsterfoder, fotbräda och midja på östra gaveln. Byta ut fotbrädan på övriga fasader.
Interiör: Tapetsera i kammaren uppe.
Ladugården: Byta ut ett fönster i hönshuset mot en dörr. Ta upp golvet i hönshuset. Åtgärda sättningarna i hönshuset.

Utfört
Inga åtgärder utförda under hösten 2008.

Sommaren 2009

Trädgårdsarbete: Plantera en syrenhäck mot ängen norr om gården. Plantera ett buskage mot vägen. Anlägga en rosenrabatt bland äppelträden.
Exteriör: Sätta tillbaka garderobsfönstren på östra gaveln. Sätta upp fönsterfoder, fotbräda och midja på östra gaveln. Byta ut fotbrädan på övriga fasader.
Fönsterhantverk: Renovera klart vinterbågarna.
Interiör: Tapetsera kammaren uppe. Måla innertaket i kammaren uppe.
Ladugård: Åtgärda sättningar mot söder. Måla gavelfasaden mot väst med Falu rödfärg. Färdigställa utedasset.

Utfört
Trädgård: Planterat en syrenhäck mot norr. Planterat ett buskage mot vägen. Anlagt en rosenrabatt med gammaldagsa rosor.
Exteriör: Satt tillbaka garderobsfönstren på östra gaveln.
Fönsterhantverk: Renoverat klart vinterbågarna.
Interiör: Renoverat klart kammaren uppe.
Ladugård: Åtgärdat sättningarna mot söder. Påbörjat invändig målning av utedasset

Vintern 2009-2010

Bygga ett staket.

Utfört
Spjälor till staket påbörjade.

Våren och sommaren 2010

Trädgård: Sätta upp staketet.
Exteriör: Färdigställa östra gaveln. Byta ut fotbrädan runt hela huset.
Interiör: Renovera salen samt trappan och hallen uppe.

Utfört
Interiör: Taket i salen pappspänt och målat. Väggarna i salen klädda med masonit. Två väggar i salen tapetserade.

Våren och sommaren 2011

Trädgård: Färdigställa och sätta upp staketet.
Exteriör: Färdigställa östra gaveln. Byta ut fotbrädan runt hela huset.
Interiör: Tapetsera klart i salen. Fortsätta renoveringen av trappan hallen uppe.

 

Hålla hus