Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Byggnadsundersökning

Äldre detaljbild från farstubron där räckets utformning syns tydligt. Foto: Privat.

Spår efter någon form av pappbeklädnad på östra fasaden. Foto: Pernilla Lindström.

Dokumentation av östra fasaden

När vi tog bort den gamla panelen från östra fasaden för att byta ut den fick vi ett perfekt tillfälle att se över timmerväggen och regelstommen i övervåningen. På timmerväggen under panelen hittade vi då någon form av pappersrester med mönster på. Tyvärr är resterna för små för att kunna avgöra exakt vad det är för något. Därför vet vi inte om biten kommer från en vindpapp som har suttit bakom panelen och att mönstret helt enkelt är en rest efter tillverkarens företagsnamn eller dylikt eller om det är så att pappen är rester från när detta var en innervägg i den gamla Västerbottensgården från 1800-talet och att väggen var dekorerad i ett sådant mönster. När panelen var borttagen gick det också utmärkt att studera hur blindfönstret är försänkt i timmerväggen samt hur trappan är infällt i timmerstommen.

Återskapande av fönsteröverstyckena

På gamla foton kan man se att vårt hus haft fina fönsteröverstycken tidigare. När vi tog över huset var det dock bara ett enda fönster som hade kvar sitt överstycke. När vi gick igenom en av garderoberna i huset så hade vi dock den stora turen att hitta en gammal låda full med handgjorda träkonsoler till fönsteröverstycken.

Återskapande av farstubrons räcke och sittbänk

Våren 2006 påbörjade vi arbetet med att reparera farstubron. Vi hade då turen att få tag på ett gammalt foto av huset från ett barnbarn till Olga och Algot Lundmark där hur räcket varit utformat syntes. Inget var kvar av räcket så vi hade länge funderat över hur det kunde ha sett ut. Det visade sig då att trappräcket inomhus är likadant så därför var det lätt att få fram dimensionerna till spjälorna. Våren 2008 fortsatte vi rekonstruktionen av farstubron med att återställa två sittbänkar som funnits på bron till vänster om entrén. Av bänkarna återstod bara stöden med de gamla sittbrädorna hittade vi under bron när vi renoverade denna två år tidigare. Med hjälp av dessa brädor och det gamla fotot på bron kunde vi rekonstruera bänkarna.

Detalj av ytterdörren där äldre färglager i kimröksgrått kan skymtas under det vita yttersta färglagret. Foto: Pernilla Lindström.

Färgdokumentation av ytterdörrarna

Ytterdörrarna hade senast målats om vita av den förre ägaren men eftersom dörrar aldrig målades med kritvit färg började vi med att studera dörrarna närmare för att hitta äldre färglager. På kanterna som varit skyddade eftersom dörrarna är inåtgående hittade vi en blågrå kulör som antagligen är den ursprungliga. Vi studera även äldre svartvita foton som vi fått tag på där man kan ana att ytterdörrarna haft en något mörkare kulör än farstubron.

Dokumentation av köket

Innan vi påbörjade renoveringen av köket började vi med att dokumentera alla färg- och tapetlager. Taket var målat med linoljefärg i tre lager varav det första antagligen är en grundfärg. Därefter finns ett beigevitt färglager som kan vara från 1920-talet och ytterst ett gråvitt färglager brutet med ca 3% grön umbra som antagligen är från 1930-talet. Väggarna var klädda med en fernissad boasering av masonit nedtill, antagligen från 1930-talet, samt sex lager tapet upptill från 1900-talets första hälft. Ytterväggarna var även isolerade med treetex. Golvet var belagt med en blomstermönstrad linoleummatta som någon gång målats rosa. Under mattan låg ett parallellsågat smalt grangolv som antagligen alltid varit menat att döljas av en matta. Rummets snickerier var liksom taket målat tre varv med linoljefärg. Underst fanns en vit grundfärg, därefter en beige grundfärg antagligen bruten med gullockra och sist en grön björkådring, typisk för 1920-30-talet.

Tapetrester i köket. Foto: Fredrik Lindström.

Befintlig tapet från 1930-talet i köket. Foto: Pernilla Lindström.

Karl-Gunnar och Gullan Norludn fotograferade i farstukammaren 1927. Foto: Privat.

Dokumentation av farstukammaren

Våren 2007 fortsatte dokumentationen av huset med farstukammaren som var näst på tur att renoveras. Taket i detta rum är det enda pappspända och härstammar förmodligen från en tid då kammaren kan ha använts som sal, före 1930-talet. Pappen är vitlimmad. Väggarna har även sex lager tapet liksom köket från 1900-talets första hälft och ytterväggarna är isolerade med treetex. Detta är det enda rum i huset som finns fotograferat. På bilden ser man att rummet har en småblommig tapet på oblekt botten, en tapet som vi inte har lyckats hitta igen bland de lager som finns kvar. Golvet är ett spåntat grangolv med smala parallella plank. Brädorna är i ena hörnet uppmärkta med siffror vilket tyder på att det någon gång varit upptaget och sedan omlagt eller att det har flyttats till huset från något annat hus. Snickerierna i rummet är målade med vit linoljefärg bruten med ca 3% grön umbra och tycks aldrig vara ommålade.

Tapetrester i farstukammaren. Foto: Fredrik Lindström.

Tapetrester i farstukammaren. Foto: Fredrik Lindström.

Dokumentation av lilla kammaren uppe

Sommaren 2008 påbörjades arbetet med lilla kammaren uppe. Taket där består av en mycket smal fasspåntpanel som har två lager färg, ett undre av limfärg och ett yttre lager av vit linoljefärg som är vitare än färgen i bottenvåningens tak. Väggarna har endast ett lager tapet från 1930-40-talet vilket tillsammans med snickerierna som är av yngre karaktär än i bottenvåningen tyder på att detta rum inreddes senare än köket och farstukammaren. Under tapeterna finns en pappspänningen gjord direkt på trästommen och på pappen sitter delvis gamla tidningar. Golvet är liksom i farstukammaren ett spåntat grangolv med smala parallella plank. Snickerierna är målade med vit linoljefärg förutom taklisten som är målad med linoljefärg på ett undre lager av limfärg liksom taket.

Befintlig tapet från 1930-40-talet i lilla kammaren uppe. Foto: Pernilla Lindström.

Gammal tidning uppklistrad på väggen i lilla kammaren. Foto: Fredrik Lindström.

Befintlig tapet från 1930-40-talet i salen. Foto: Pernilla Lindström.

Dokumentation av salen

Sommaren 2010 dokumenterade vi salen inför renoveringen i det rummet. Taket är liksom i lilla kammaren av mycket smal fasspåntpanel målad med vit linoljefärg som är ljusare bruten än i bottenvåningen. Väggarna har även här endast ett lager tapet från 1930-40-talet på en pappspänning gjord direkt på trästommen. Golvet är ett spåntat grangolv med smala parallella plank. Snickerierna är målade med bruten vit linoljefärg.

 

Hålla hus