Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen Västerbotten

Helena Wikberg
Antikvarie
010-22 54 525
helena.wikberg (at) lansstyrelsen (dot) se

Västerbottens museum

Maria Appelstam Häll
Byggnadsantikvarie
090-16 39 13
maria.appelstam.hall@vbm.se

 

 

Skellefteå museum

Rune Wästerby
Byggnadsantikvarie
0910-73 55 18
rune.wasterby@skellefteamuseum.se

 

Pernilla Lindström
Byggnadsantikvarie
0910-73 55 14
pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se

 

Hålla hus