Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Litteratur och länkar

Om byggnadsvård

Så renoveras torp och gårdar. Hidemark, Ove m fl.
Vård av trähus. Thurell, Sören.
Arkitekter om färg och måleri. Dreijer, Clasm m fl.
Frågor och svar om byggnadsvård. Wenander, Vicki.
Byggnadsvård i praktiken I. Flyttning av gamla hus. Gudmundsson, Göran.
Byggnadsvård i praktiken II. Värmen i gamla hus. Gudmundsson, Göran.
Byggnadsvård i praktiken III. Utvändig renovering. Gudmundsson, Göran.
Byggnasvård i praktiken IV. Invändig renovering. Gudmundsson, Göran.
Från stock till stuga. Håkansson, S-G.

Riksantikvarieämbetets byggmaterialguide
Byggnadsvård Nääs byggmaterialguide och hantverksråd
Centrum för byggnadsvård i Gysinge. Information och försäljning
Svenska föreningen för byggnadsvård
Byggnadsvårdstorget

Hantverkslaboratoriet

Olofsfors byggnadsvårdsbutik

Pite byggnadsvård

Bergagårdens byggnadsvård

Om moderna material

  • Betong – Länsmuseet Västernorrlands informationsblad om betongfasader
  • Dörrar – Länsmuseet Västernorrlands informationsblad om moderna dörrar
  • Plast – Länsmuseet Västernorrlands informationsblad om plast som byggmaterial
  • Materialguiden – Riksantikvarieämbetets faktabas för dem som arbetar med byggnadsvård

 Om byggande och miljö

Byggande och miljö – om hälsa välbefinnande och hållbar utveckling. Kellner, Johnny
Byggekologi 1–4. Bokalders, Varis.
Tips för ökad återvinning – restprodukter från bygg- och rivningsverksamhet. Sigfrid Lotta.
Ekologiskt byggande – föreställningar och fakta. Svensson, Charlotte. m fl.

Stiftelsen ”Det naturliga stegets” hemsida
Byggsektorns kretsloppsråd
Guide över byggmaterialens miljöegenskaper

Om att bygga om eller nytt

Boverkets hemsida
Byggahus.se

Om att renovera och restaurera

Sju generationer – så renoveras en renovering

Om datering av hus

Västerbotten i arkiven (Västerbotten 4/2007).
Våra hus – råd om vård (Västerbotten 3-4/1984).
Västerbotten genom tiderna. Västerbottens läns hembygdsförbund, Umeå 1994.
• Arkivguide för byggnadsforskare. F. Bedoire och E. Stavenow-Hidemark, Nordiska museet. Stockholm 1974.
Sekelskiftets byggteknik. Om arkitekten Valfrid Karlson. Byggnadsverk och läroböcker. Nyutgåva, Svensk Byggtjänst 1988.
Husbyggnad (framför allt del II). Utgiven av Otar Hökerberg. Stockholm 1939.
Hantverkets bok (red. Gregor Paulsson), från 1930-talet i nio band om olika hantverk, bl.a. snickeri, måleri och mureri.
Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering. Sander Rosén, Nordiska museet 1984.
Hantverket i gamla hus. Byggförlaget 1998.
Datering av knuttimrade hus. K-O Arnstberg, Nordiska museet. Stockholm 1976.

Om fönsterhantverk

Frågor och svar om byggnadsvård. Venander, Vicki och R. Lindbom, 2001.
Så renoveras torp och gårdar, Hidemark, Ove mfl. 1995.
Byggnadsvård i praktiken IV – Utvändig renovering. Göran Gudmundsson, 2002.
FönsterhantverkRiksantikvarieämbetet, 1988.
Fönsterrenovering, Hålla hus hantverksblad, Skellefteå museum.

Om gamla trädgårdar

Bevara och sköta en gammal trädgård, Christina Ilminge, 2004.
Gamla trädgårdar, Hålla hus hantverksblad, Skellefteå museum.
Längtans blommor – om gammeldags trädgårdsväxter, Karin Berglund, 2004.
Tema: Trädgård, Byggnadskultur nr: 2/2008.

Om byggnadsundersökningar

Arkivguide för byggnadsforskare. F Bedoire och E Stavenow-Hidemark, 1985.
Byggnadsarkeologisk undersökning, K. Andersson och A. Hildebrand, 1988.
Byggnadsuppmätning – historik och praktik, Peter Sjömar m fl, 2000.

Börja forska kring ditt hus och din bygd, Per Clemensson och Kjell Andersson, 2011

 Arkivsök på nätet

Arkivsök på plats

Forskarrum Nordanå

Hålla hus