Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Program våren 2017

22 mars kl. 19.00 Byggnadsvårdscafé ”Dags att måla om huset?”

Lisa Berglund, byggnadsantikvarie på Historiska Hus med en bakgrund som yrkesmålare, presenterar de traditionella färgerna och ger handfasta råd inför ommålningsprojekt. Plats Caféet, Västerbottens museum.

29 mars Seminarium för ägare av byggnadsminnen, Skellefteå
mer information kommer

3 april kl. 18.30 ”Västerbottens trädgårdshistoria”

Föredrag om länets trädgårdshistoria, från 1700-tal till 1950-tal, från Hushållningssällskapets och folkskolornas trädgårdsfrämjande arbete, till köksträdgårdar och prydnadsrabatter vid lantgårdar, småbruk och egnahem. Medverkande Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie vid Skellefteå museum. Plats Skogsmuseet Lycksele.

4 april ”Ett hus berättar – historien om Byske prästgård”

Medverkande Pernilla Lindström, Skellefteå museum. Plats Forskarrum Nordanå. Mer information kommer.

11 april kl. 18.00 ”Färgen på husen – att välja färg”

Ditt hus är en del av ett större sammanhang, av stads- eller landskapsbilden och av dina grannars utsikt. Det är också en del av vårt gemensamma kulturarv. Hur ska jag välja färg? Har mitt hus en historia som jag ska ta hänsyn till? Passar färgen stilen på huset? Detta föredrag ger tips, råd och vägledning till dig som planerar att måla om ditt hus. Medverkande Pernilla Lindström, Skellefteå museum. Plats Forskarrum Nordanå.

10 maj kl. 19.00 byggnadsvårdscafé ”Det svenska köket – från platsbyggt till Ikea”
En gång i tiden var spisen i storstugan husets hjärta och samlingspunkt, men vid sekelskiftet 1900 började det moderna köket utvecklas och allting förändrades. Sverige blev världsbäst på planering, ergonomi, kvalitet och standardisering, men hur gick det egentligen till? Medverkande Pernilla Lindström, Skellefteå museum. Plats caféet Västerbottens museum

 Om Hålla Hus

Hus är viktiga. De hjälper till att bygga upp det kulturarv vi alla bär med oss. Men byggnaderna måste tas om hand och vårdas för att deras värden skall bevaras. I det fallet vilar det största ansvaret på ägarna. Engagerade och kunniga fastighetsägare månar om sitt äldre hus, med respekt för dess särdrag. De har också klokheten att uppskatta husets värde – trots att det inte passar in i för tillfället rådande stilideal.

Hålla Hus startade 2006 som ett länsövergripande informationsprojekt för byggnadsvård i Västerbotten. Hålla Hus vill väcka intresse för ämnet, men framför allt ge information och kunskap om hur man kan underhålla sitt hus på ett bra sätt. Syftet är också att sätta in byggnadsvården i ett större sammanhang, där kulturmiljön är en resurs bland flera, med vilken vi måste hushålla för att skapa ett hållbart samhälle.

Hålla hus har en permanent utställning både på Skellefteå museum och på Västerbottens museum i Umeå. Det finns även Hålla Hus-montrar på Skogsmuseet i Lycksele och i biblioteken eller kommunhusen i länets alla övriga kommuner.

Hemsidan är producerad av Skellefteå museum i samarbete med Västerbottens länsmuseum, Skogsmuseet Lycksele samt Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

 

Hålla hus