Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Färgborttagning

Borttagning av gamla färglager från Bygdsiljums kyrka. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Innan målningsarbetet kan påbörjas måste fasaden rengöras från smuts och löst sittande färg avlägsnas genom skrapning ner till fast underlag. Rengöring kan ske med kaustiksoda eller målartvätt som inhandlas i färgbutiken. Observera att fabrikantens anvisningar måste följas vid rengöringen. Undvik att eftertvätta med högtrycksspruta, som pressar in fukt i fasaden och flisar upp träytans fibrer. När färglagren blivit tjocka och färgen släpper ojämnt kan det bli nödvändigt att helt rengöra fasaden från färg. Färgen avlägsnas då lämpligen med s.k. Speedheater, som kan hyras hos större färghandlare. Verktygets infravärme mjukar upp färgen, som sedan är lätt att avlägsna med skrapa. Metoden ger ingen påverkan på underlaget och är till skillnad från uppvärmning med värmepistol brandsäker. Sliprondeller och andra verktyg som sargar träets yta bör undvikas.

Skydda mot stänk

Glöm inte att skydda sockeln och fönstrens glasrutor mot stänk när du rengör fasaden. Stänk av kaustiksoda ger etsskador på glaset.

 

Hålla hus

Läs mer om …