Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Pigment

Torrpigment på burk. Foto: Fredrik Lindström.

Pigmentet är det finfördelade stoff som ger färgen dess kulör. Ett bra pigment skall vara stabilt och inte med tiden förändras av ljus eller av ämnen i den omgivande miljön. De gamla naturliga pigmenten, ockror och andra jordfärger, eller metalloxider, t.ex. ”falurött ”, har i allmänhet goda sådana egenskaper, vilket gör att färgerna åldras på ett sätt som ofta uppfattas som vackert.

Pigment som används inom byggnadsmåleriet:

Oorganiska pigment

Kulörta pigment  
Ockror, umbror, terror
Oxidgult
Oxidrött, engelskt rött, caput mortuum
Järnoxidrött
Ultramarinblått
Pariserblått
Grönjord
Kromoxidgrönt
järnoxid samt silikat m m
järnoxidhydrat
järnoxid samt silikat m m
järnoxid
kisel – och aluminiumföreningar
ferrocyanid
järnaluminiumsilikat
kromoxidtitandioxid
 –  
Vita pigment och fyllnadsmedel  
Titanvitt
Zinkvitt
Krita
Dolomit
titandioxid
järnoxid
kalciumkarbonat
kalciummagnesiumkarbonat
 –  
Svarta pigment  
Kimrök kol
Järnoxidsvart
Bensvart
Carbon black
kol
järnoxid
kol och kalciumfosfat
kol

 

Organiska pigment

Kulörta pigment  
Anilinfärger
Azofärger
Ftalocyaninfärger
stenkolstjära
petroleum
petroleum

 

 

Hålla hus

Läs mer om …