Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Panelfasader

Västerbottensgård klädd med fasspontpanel indelad i olika fält med listsverk. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Paneltyper

Den vanligaste panelen i vårt äldre byggnadsbestånd är locklistpanelen av stående bräder med locklist. Det är inte så konstigt. Den är enkel och självklar och har funnits sedan sågverken började bli mera utvecklade på 1800-talets senare del. Den kräver inga hyvlar, det är bara att sätta sågade bräder intill varandra och täcka över springan med en ribba.

Lockpanelen är också enkel och naturlig och bred lockpanel, gjord för hand med kransåg eller på en tidig ramsåg, har funnits före locklistpanelen. Man kan ibland stöta på lockpaneler med riktigt breda kransågade och okantade brädor. De kan ge fasaden ett levande uttryck med sina varierande bredder. Dagens moderna lockpanel däremot, med sina jämnsmala panelbrädor, ger ett ganska dött och monotont intryck.

I vissa fall har även handgjord, hyvlad panel förekommit, men det har då gällt hus där arkitekturstil och höga krav har varit styrande. Maskinhyvelns inträde på 1880-talet gjorde att man lätt kunde profilera panelbrädor nästan hur som helst. Vi fick fasspåntpaneler, som kunde sättas både stående och liggande, kälspåntpaneler som ibland användes på fasader, men det var vanligtvis i sammanhang där man ville eftersträva en viss arkitekturstil, och pärlsponten för invändigt bruk.

Fotlist avslutande en locklistpanel. Foto: Skellefteå museum.

Fotlisten

På äldre hus finns det nästan regelmässigt en horisontell fotlist längst ner på fasadpanelen. Frågan ”vad är det här bra till” eller ”det här är väl en dum detalj” får man höra då och då. En praktisk synpunkt kan vara: socklar av obearbetad sten kan vara ojämna och buckliga. Fotlisten hjälper till att föra ut regnvatten utanför sockeln även om den bucklar ut här och var, men den är också en arkitektonisk detalj som bildar en visuellt naturlig övergång mellan sockel och panel. Troligen är traditionen och det estetiska det viktigaste skälet. ”Det skall vara en fotlist på ett sådant här hus” är ett motiv, som kan vara nog tillfyllest.

 

 

Hålla hus

Läs mer om …