Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Målning av

Grönmålade plåttak på Holmön. Foto: Lena Tengnér.

Falsade plåttak kräver regelbundet målningsunderhåll. Under 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet målades plåttaken antingen med trä- eller stenkolstjära eller med kokt linolja pigmenterad med kimrök. Vid mitten av 1800-talet började man använda linoljebaserad blymönja eller ibland blyvitt som grundfärg. En sådan grundning samt täckfärg av linolja pigmenterad med kimrök, blyerts eller bensvart var sedan den vanligaste ytbehandlingen för plåttak fram till 1955. Engelskt rött och kromoxidgrönt är två andra vanliga pigment i färgen på röda respektive gröna plåttak. På 1950-talet började man använda alkydfärg som är billigare och torkar snabbare än linoljan. Den lär också vara mera motståndskraftig mot luftföroreningar.

Man har sedan 1970-talet också experimenterat med plastfärger. På senare tid har plastisolbehandlad fabrikslackering blivit vanligare. Detta är en PVC-produkt som innehåller ftalater och fenoler och som gör att återvinning av plåten inte är möjlig. Fabrikslackerad plåt har länge varit behäftad med problemet att färgskiktet släpper från plåten. Vid falsning i för låga temperaturer spricker skiktet ofta, och plåten mister därmed från början sitt skydd. I andra fall börjar färgskiktet flagna först när det åldras. Plåt med färg som släpper i stora flagor är svårare att bättringsmåla än takplåt som målats på plats med traditionell linoljefärg. Linoljefärgen fäster bättre på underlaget och flagnar inte när den åldras utan börjar istället krita av sig. Denna åldrade yta går det bra att borsta av och bättringsmåla.

Ommålning

För hundra år sedan föreskrev man korta ommålningsintervall. Ett nylagt och målat tak skulle underhållsmålas efter två år och efter 3–5 år var det dags att skrapa av färgen och måla om. I praktiken målade man kanske om vart 8:e–10:e år. Idag är arbetskraft dyr och man väntar därför så länge med bättringsmålning att taken ofta hinner börja rosta. Skivplåtstäckta tak underhållsmålas med svart, grå eller röd färg, beroende på huskaraktär och omgivning. Dagens fabrikmålade bandplåt levereras i ett 10-tal färger och kan ibland användas som ersättning för skivplåt. Åldrad pannplåt med begynnande rost kan lämpligen målas i grå kulör, undantagsvis i svart eller grön kulör. När man bättringsmålar ett gammalt plåttak bör man använda samma färgtyp som den befintliga. Kraftigt flagnande tak är svåra att bättringsmåla, oftast är det bättre att avlägsna den gamla färgen och börja om på nytt med grundning och täckfärg baserad på linolja.

Plåt som skall ommålas eller bättringsmålas tvättas först så att fet smuts försvinner. Områden med rost eller flagnande färg skrapas och stålborstas. Rostiga ställen grundas först med en linoljebaserad rostskyddsfärg, som skall strykas i takfallets riktning. Den första strykningen förtunnas med 10% alifatisk lacknafta, en andra strykning görs sedan med oförtunnad rostskyddsfärg. Om man så önskar kan hela takytan grundas. Rostskyddsfärgen kan vara zinkbaserad. För plåt som inte fullständigt kunnat rengöras från rost ger dock blymönja ett oöverträffat skydd. Efter detta görs en mellanstrykning med täckfärgen förtunnad 10-20% med alifatnafta och därefter slutstrykning med oförtunnad färg. Torktiden för linoljefärg är förhållandevis lång och man kan få vänta upp till ett par veckor mellan strykningarna. Man skall dock inte vänta onödigt länge så att taket hinner bli smutsigt före nästa strykning.

Man skall inte måla på nylagd galvaniserad takplåt eftersom den är belagd med ett skyddsskikt som färgen inte fäster på. Plåten lämnas därför omålad ett par år tills den blanka ytan försvunnit och plåten ser matt eller till och med brunaktig ut. Då grundas taket antingen med en rostskyddsfärg eller med täckfärgen utspädd med 10-20% alifatnafta. Sedan gör man en slutstrykning med oförtunnad färg. Målning av plåttak bör utföras under sommaren då luftfuktigheten är lägre än 60%. Vädret ska vara varmt och torrt, men måla inte i direkt solljus då blåsor bildas i linoljefärgen. Börja måla på det östra takfallet och följ efter solens vandring så att ingen nymålad yta träffas av direkt solljus samma dag. Om en nyligen slutstruken yta träffas av regn kan den få en yta med kratrar som samlar smuts, ibland måste man då skrapa bort färgen.

 

Hålla hus

Läs mer om …