Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘1960-70-tal’

1960-1970

1960-talets villaområden präglades av ett tätt och lågt byggande och experiment med nya material och förtillverkade byggnadselement. Radhus, kedjehus och […]

1930-1970

Det sociala samhällsbygget Efterkrigstidens folkhemsbygge kom till stor del att präglas av solidariska tankar. Utomlands blev det sociala samhällsbygget mycket […]

Villaträdgården

Egnahemmens villaträdgårdar präglades från 1930-talet och framåt av enkelhet. De hade små köksland och smala rabatter. Lökar, utplanteringsväxter och lättskötta […]

Exempel

På följande sidor kan du läsa mer om exempel på olika typer av trädgårdsmiljöer; den gamla kryddgården från 1800-talet, högreståndsträdgården […]

Väggar

Metoden att jämna ut en timmervägg inför en ytbehandling med en lerbaserad blandning är gammal. Ytbehandlingen handlade vanligtvis om målning […]

Murverk

Teglet kom till Sverige med munkarna på medeltiden. Tegel görs av bränd lera och storleken och formen på tegelstenen utgår […]

Tegelfasader

Under nationalromantiken värderades traditionella material såsom t ex tegel högt, liksom ett hantverksmässigt utförande. Tegelfasader i mörkbrunt, hårdbränt, handslaget tegel […]

Fasadmaterial

Trä har i våra trakter alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan […]

Fasaden

Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började rödfärgningen bli mer allmänt förekommande […]

Taket

Taken är idag oftast uppbyggda med takstolskonstruktion. Takstolar har funnits sedan medeltiden, men blev vanliga först under 1800-talets senare del. […]