Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘20-talsklassicism’

20-talsklassicismen

Sparsmakad stil med klassiska drag Den tunga nationalromantiska stilen avlöstes under 1920-talet av klassiska ideal. Förebilderna hämtades från antikens Rom […]

1900-1930

Ett friare och ljusare bostadsideal Bostadsidealet blev vid denna tid till stor del präglat av de planscher och bilderböcker som […]

Exempel

På följande sidor kan du läsa mer om exempel på olika typer av trädgårdsmiljöer; den gamla kryddgården från 1800-talet, högreståndsträdgården […]

Staketet

Färg och form Under 20-talsklassicismen började staket i nya former dyka upp. Grindar och grindstolpar kunde vara utsmyckade. Färgerna kunde […]

Porten

Entrén har alltid betraktats som en betydelsefull del av huset. Den har fått symbolisera gårdens välstånd och ideal, och bilda […]

Färgsättning

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula […]

Fasadmaterial

Trä har i våra trakter alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan […]

Fönstret

Fönstret är en väldigt viktig detalj på huset – den tunna klimatskärm som skall skilja ute från inne, som skall […]

Fasaden

Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började rödfärgningen bli mer allmänt förekommande […]

Taket

Taken är idag oftast uppbyggda med takstolskonstruktion. Takstolar har funnits sedan medeltiden, men blev vanliga först under 1800-talets senare del. […]