Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘behandla’

Masonitinredningar

Folkhemmets och möjligheternas material Masonit har blivit ett kulturarv i 1900-talets svenska bostäder som kan hittas i väggar, tak, golv, […]

Dörrar

Inomhus har dörrar med ram och fyllningskonstruktion, sk spegeldörrar varit helt dominerande fram till 1930-talet. Introduktionen av de nya hårda […]

Emulsionsfärg

Emulsionsfärger är ett mycket vitt begrepp där olika bindemedel, eller binde- och lösningsmedel, som normalt inte löser sig med varandra […]

Linoljefärg

Färg baserad på linolja som bindemedel har funnits sedan senmedeltiden och den har haft mycket stor betydelse under de senaste […]

Limfärg

En mängd olika vattenlösliga limmer kan användas för att bereda limfärg och de har varit både animaliska och vegetabiliska, senare […]

Klina såt

Metoden att jämna ut en timmervägg med en lerbaserad blandning är gammal och förutom den estetiska funktionen var den dessutom […]

Väggar

Metoden att jämna ut en timmervägg inför en ytbehandling med en lerbaserad blandning är gammal. Ytbehandlingen handlade vanligtvis om målning […]

Reparation

Det är vanligt att gamla brädgolv torkar isär när de utsätts för modern uppvärmning. Att plocka upp ett gammalt kilsågat […]

Fernissning

Fernissning på trä är ett rätt sent fenomen och har till stor del att göra med vår syn på träet […]

Målning

Att måla brädgolv med linoljefärg var vanligt i högreståndsmiljöer redan på 1700-talet medan det bland allmogen blev vanligt under 1800-talet. […]

Beslag

Tänk på att även beslagen har mycket att berätta. En dörrs beslag kan ge tips om dess ålder. Behåll därför […]

Färgsättning

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula […]

Helrenovering

Material och redskap För arbetet behöver man en kittlampa och en värmepistol med riktat munstycke. En vass färgskrapa, en kittkniv […]

Underhållsrenovering

Om fönstren är någorlunda underhållna är det inte nödvändigt att göra en fullständig renovering. Viktigt är dock att all löst […]

Masonitfasad

Att bevara masonit Många gamla hus har under 1900-talet renoverats med hjälp av masonit men det finns också hus som […]

Färgborttagning

Innan målningsarbetet kan påbörjas måste fasaden rengöras från smuts och löst sittande färg avlägsnas genom skrapning ner till fast underlag. […]

Trätjära

Trätjära är det äldsta effektiva träskyddsmedlet här i Norden och har under lång tid använts för att impregnera byggnadsdelar som […]

Pigment

Pigmentet är det finfördelade stoff som ger färgen dess kulör. Ett bra pigment skall vara stabilt och inte med tiden […]

Linoljefärgsmålade hus

Allteftersom enklare gårdar blev röda förlorade rödfärgen den status den en gång haft. Borgerskapet sökte sig andra ideal och liksom […]

Rödfärgade hus

Under 1700-talet var flertalet hus i Västerbotten ännu grå och omålade. Men längs Umeås och Skellefteås huvudgator och på de […]

Grå omålade hus

Fram till mitten av 1700-talet var de flesta husen i vårt land omålade. De blev med tiden grå, med solbrända […]

Färgtyper

För att få ett hållbart resultat av en ommålning, behöver du först ta reda på vilken färgtyp huset tidigare varit […]

Färgsättning

Välja färgsättning Ett äldre hus blir ofta vackrast om det målas i sina ursprungliga färger eller ges någon annan tidstypisk […]

Tegelfasader

Under nationalromantiken värderades traditionella material såsom t ex tegel högt, liksom ett hantverksmässigt utförande. Tegelfasader i mörkbrunt, hårdbränt, handslaget tegel […]

Putsfasader

Puts är ett gammalt fasadmaterial, känt sedan antiken. Den har främst använts för att skydda och pryda väggar av tegel […]