Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘folkhemsfunktionalism’

Folkhemsfunktionalism

Arkitekturen var till sitt innehåll funktionell, men formspråket tillät sig att låna drag från såväl traditionen som tidigare epoker. Trettiotalets […]

1930-1970

Det sociala samhällsbygget Efterkrigstidens folkhemsbygge kom till stor del att präglas av solidariska tankar. Utomlands blev det sociala samhällsbygget mycket […]

Villaträdgården

Egnahemmens villaträdgårdar präglades från 1930-talet och framåt av enkelhet. De hade små köksland och smala rabatter. Lökar, utplanteringsväxter och lättskötta […]

Exempel

På följande sidor kan du läsa mer om exempel på olika typer av trädgårdsmiljöer; den gamla kryddgården från 1800-talet, högreståndsträdgården […]

Badrummet

De allra flesta bostäder som varit bebodda de senaste femtio åren är försedda med badrum. De badrum som utfördes under […]

Masonitinredningar

Folkhemmets och möjligheternas material Masonit har blivit ett kulturarv i 1900-talets svenska bostäder som kan hittas i väggar, tak, golv, […]

Väggar

Metoden att jämna ut en timmervägg inför en ytbehandling med en lerbaserad blandning är gammal. Ytbehandlingen handlade vanligtvis om målning […]

Porten

Entrén har alltid betraktats som en betydelsefull del av huset. Den har fått symbolisera gårdens välstånd och ideal, och bilda […]

Färgsättning

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula […]

Murverk

Teglet kom till Sverige med munkarna på medeltiden. Tegel görs av bränd lera och storleken och formen på tegelstenen utgår […]

Utvändiga ändringar

Varsamhet Alla hus som används måste också förr eller senare, i större eller mindre grad kunna ändras. I ett bostadshus […]

Tegelfasader

Under nationalromantiken värderades traditionella material såsom t ex tegel högt, liksom ett hantverksmässigt utförande. Tegelfasader i mörkbrunt, hårdbränt, handslaget tegel […]

Fasadmaterial

Trä har i våra trakter alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan […]

Fönstret

Fönstret är en väldigt viktig detalj på huset – den tunna klimatskärm som skall skilja ute från inne, som skall […]

Fasaden

Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började rödfärgningen bli mer allmänt förekommande […]

Taket

Taken är idag oftast uppbyggda med takstolskonstruktion. Takstolar har funnits sedan medeltiden, men blev vanliga först under 1800-talets senare del. […]