Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘gården’

Mangårdsbyggnaden

De äldre husen på landsbygden är nästan alla timrade. Inom ramen för knuttimringstekniken kan byggnaderna indelas efter hur många knutar [...]

Gårdsbebyggelsen

Logen Tröskning var ett ganska arbetsintensivt moment när tröskningen bedrevs med slaga. Säden breddes ut på golvet och kornen skiljdes [...]

Gården

Landsbygdens bebyggelse har växt fram under århundraden. Många av byarna i våra trakter är och har alltid varit små och [...]

Stilhistoria

Precis som klädmodet och musikstilar har skiftat mellan olika årtionden och generationer har även byggnadernas utseende förändrats både utvändigt och [...]

Anpassa till vegetationen

Varje bostadstomt vare sig den är bebyggd eller obebyggd har en historia. Den obebyggda tomten är präglad av den naturligt [...]

Anpassa till klimatet

I vårt klimat finns all anledning att fundera över frågor som rör värmetransmission och mikroklimat, redan vid valet av byggnadsplats. [...]

Anpassa till platsen

Kulturlandskapet De naturliga förutsättningar som präglar landskapet i vår region är dels den flacka kusten som under årtusenden sakta stigit [...]

Egnahemsträdgården

Med det industriella genombrottet började små egnahem byggas i städernas utkanter och på landsbygden. I inlandet byggdes även många s [...]

Lantträdgården

Lantträdgårdarna som anlades i början av 1900-talet präglades av en ökad tillgång på växter och en växande kunskap om odling. [...]

Kryddgården

1800-talets kryddgård Vid 1800-talets slut hade de norrländska böndernas odling fortfarande många medeltida drag. Gårdarna låg tätt i de oskiftade [...]

Exempel

På följande sidor kan du läsa mer om exempel på olika typer av trädgårdsmiljöer; den gamla kryddgården från 1800-talet, högreståndsträdgården [...]

Växtmaterial

Före sekelskiftet 1900 var plantskolor och handelsträdgårdar fortfarande ovanliga i norrland och det kunde vara svårt att få tag på [...]

Odlingspropaganda

1800-talets statliga propaganda Vid 1800-talets mitt hade Sverige ett växande försörjningsproblem orsakat av den kraftiga befolkningsökningen. Bland vanligt folk odlade [...]

Planlösning

För det timrade huset är det materialet och tekniken som gett förutsättningarna för planlösningarna. Det tillgängliga timrets längd har utgjort [...]

Byta dörr

Om fönstren är husets ögon måste porten vara husets mun. Porten skall vara utformad för att leda besökaren rätt. Den [...]

Farstubron

Farstubroar har varit en ovanlig företeelse i våra trakter fram till senare delen av 1800-talet. Brokvistar som varit en del [...]

Bygga till

Ibland kan det finnas behov av mera ytor än huset kan erbjuda. Man börjar fundera på att bygga till. Det [...]

Utvändiga ändringar

Varsamhet Alla hus som används måste också förr eller senare, i större eller mindre grad kunna ändras. I ett bostadshus [...]

Linoljefärgsmålade hus

Allteftersom enklare gårdar blev röda förlorade rödfärgen den status den en gång haft. Borgerskapet sökte sig andra ideal och liksom [...]

Rödfärgade hus

Under 1700-talet var flertalet hus i Västerbotten ännu grå och omålade. Men längs Umeås och Skellefteås huvudgator och på de [...]

Grå omålade hus

Fram till mitten av 1700-talet var de flesta husen i vårt land omålade. De blev med tiden grå, med solbrända [...]

Korrugerad plåt

Sinuskorrugerad plåt Korrugerad plåt har funnits sedan mitten av 1800-talet. Sinuskorrugerad plåt med runda vulster är en äldre variant av [...]

Behandling av

Takspån har ibland behandlats för att minska eldfarligheten och öka hållbarheten. En vanlig sådan behandling var kokning i järnvitriollösning. För [...]

Spåntak

Takspån, stickspån, spilkspån, pärt, spiller – kärt barn har många namn och det gäller inte minst de tunna spån som [...]

Vedtak

Under 1700- och 1800-talen var det takveden som dominerade på landsbygden i norra Sverige. Takved har utförts på olika sätt [...]