Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘nationalromantik’

Nationalromantiken

Med rötterna i den svenska myllan Nationalromantiken var en rörelse, eller del av en rörelse som omfattade hela samhället, och […]

20-talsklassicismen

Sparsmakad stil med klassiska drag Den tunga nationalromantiska stilen avlöstes under 1920-talet av klassiska ideal. Förebilderna hämtades från antikens Rom […]

1900-1930

Ett friare och ljusare bostadsideal Bostadsidealet blev vid denna tid till stor del präglat av de planscher och bilderböcker som […]

Jugend

Med naturen som förebild Den internationella jugendstilen, eller art noveau som var dess mera allmänna benämning, byggde till stor del […]

Stationssamhället

Stambanan drogs genom våra trakter i början av 1890-talet och invigdes 1894. En mängd små stationer byggdes efter banan. Större […]

Samhället

I Västerbotten finns det gott om samhällen uppkomna kring en särskild verksamhet. Det kan handla om ett bruk, en station […]

Fernissning

Fernissning på trä är ett rätt sent fenomen och har till stor del att göra med vår syn på träet […]

Porten

Entrén har alltid betraktats som en betydelsefull del av huset. Den har fått symbolisera gårdens välstånd och ideal, och bilda […]

Farstubron

Farstubroar har varit en ovanlig företeelse i våra trakter fram till senare delen av 1800-talet. Brokvistar som varit en del […]

Färgsättning

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula […]

Murverk

Teglet kom till Sverige med munkarna på medeltiden. Tegel görs av bränd lera och storleken och formen på tegelstenen utgår […]

Trätjära

Trätjära är det äldsta effektiva träskyddsmedlet här i Norden och har under lång tid använts för att impregnera byggnadsdelar som […]

Tegelfasader

Under nationalromantiken värderades traditionella material såsom t ex tegel högt, liksom ett hantverksmässigt utförande. Tegelfasader i mörkbrunt, hårdbränt, handslaget tegel […]

Fasadmaterial

Trä har i våra trakter alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan […]

Fönstret

Fönstret är en väldigt viktig detalj på huset – den tunna klimatskärm som skall skilja ute från inne, som skall […]

Fasaden

Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började rödfärgningen bli mer allmänt förekommande […]

Taket

Taken är idag oftast uppbyggda med takstolskonstruktion. Takstolar har funnits sedan medeltiden, men blev vanliga först under 1800-talets senare del. […]