Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘nyrenässans’

1850-1900

Det som framför allt präglade 1800-talets senare hälft var industrialiseringen. Det nya sättet att producera varor, billigare och i massupplaga […]

Nyrenässansen

Inspirationen hämtades från furstepalatsen i Italien, och i någon mån Holland. Tak – Under den inklädda takfoten sattes konsoler. Fasader […]

1790-1850

Borgerliga ideal Den växande och allt mera betydelsefulla borgarklassen kom att starkt påverka de nya idealen för byggandet. Förebilderna söktes […]

Borgarträdgården

Vid slutet av 1800-talet var en välskött trädgård ett slags statussymbol. Borgarträdgårdarna gick i den så kallade tyska stilen och […]

Adeln och prästerna

Gran 1732 Den äldsta dokumenterade trädgården i Västerbotten är antagligen den tillhörande gården Gran, Umeå. I maj 1732 gav sig […]

Porten

Entrén har alltid betraktats som en betydelsefull del av huset. Den har fått symbolisera gårdens välstånd och ideal, och bilda […]

Färgsättning

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula […]

Linoljefärgsmålade hus

Allteftersom enklare gårdar blev röda förlorade rödfärgen den status den en gång haft. Borgerskapet sökte sig andra ideal och liksom […]

Fönstret

Fönstret är en väldigt viktig detalj på huset – den tunna klimatskärm som skall skilja ute från inne, som skall […]

Fasaden

Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började rödfärgningen bli mer allmänt förekommande […]

Taket

Taken är idag oftast uppbyggda med takstolskonstruktion. Takstolar har funnits sedan medeltiden, men blev vanliga först under 1800-talets senare del. […]