Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘reparera’

Byggavfall är också resurser

Byggavfallet utgör mer än 12 miljoner m3 per år i Sverige. Det skulle – varje år – kunna fylla 20 […]

Masonitinredningar

Folkhemmets och möjligheternas material Masonit har blivit ett kulturarv i 1900-talets svenska bostäder som kan hittas i väggar, tak, golv, […]

Dörrar

Inomhus har dörrar med ram och fyllningskonstruktion, sk spegeldörrar varit helt dominerande fram till 1930-talet. Introduktionen av de nya hårda […]

Klina såt

Metoden att jämna ut en timmervägg med en lerbaserad blandning är gammal och förutom den estetiska funktionen var den dessutom […]

Reparation

Det är vanligt att gamla brädgolv torkar isär när de utsätts för modern uppvärmning. Att plocka upp ett gammalt kilsågat […]

Sättningar

Sättningar i marken är en relativt vanlig orsak till skador på grunden. Om rörelserna har uppstått mellan de bärande knutstenarna […]

Knutstenar och mullbänk

Den äldsta och enklaste grundläggningsmetoden för timmerhus utgörs av knutstenar. Om timret är i måttliga längder är stenar under knutarna […]

Beslag

Tänk på att även beslagen har mycket att berätta. En dörrs beslag kan ge tips om dess ålder. Behåll därför […]

Spegeldörrar

Spegeldörrar har utförts i olika varianter, dels med avseende på indelningen av speglarna och dels på hur fyllningarna varit infästa […]

Bräddörrar

Den enklaste och äldsta typen av dörrar är de med en stående brädpanel som på baksidan hålls samman med två […]

Underhållsrenovering

Om fönstren är någorlunda underhållna är det inte nödvändigt att göra en fullständig renovering. Viktigt är dock att all löst […]

Frostskador

Vid reparation av lokala frostskador eller mekaniska skador på murverk är det viktigt att ta reda på vilken typ av […]

Välja virke

Bedömning av virke I byggandet är det huvudsakligen fyra olika egenskaper man värdesätter och försöker bedöma träets kvalitet efter. De […]

Halvsulning och stockbyten

Reparationer Då man skall reparera en timmerstomme får man förstås först skaffa sig en bild av skadans omfattning. Hur långt […]

Knutbrädor/inpanelning

Knutbrädor Knutskallar, som står länge utan beklädnad tar åt sig mer fukt än väggen i övrigt pga ändträet är så […]

Skadedjur

Hästmyror Hästmyran kan bli 6–18 mm långa och är en av våra vanligaste insekter. Den lever huvudsakligen i skogen och […]

Fuktrelaterade skador

Rötskador Den vanligaste typen av skador på en timmervägg är rötskador vid väggarnas nederkant. Orsaken är vanligen enkel, marknivån har […]

Sättningar och utbuktningar

Sättningar Vissa sättningar och deformationer är inte ovanliga i gamla hus, och i många fall är det inte mycket att […]

Timmerstommen

Knuttimring Att foga bilade timmerstockar till varandra med knutar och täta dem emellan med husmossa i den uthuggna mossrännan är […]

Balkonger och inglasningar

Balkonger Före 1930 var det inte vanligt med balkonger på bostadshus. De blev därefter allt vanligare som ett led i […]

Masonitfasad

Att bevara masonit Många gamla hus har under 1900-talet renoverats med hjälp av masonit men det finns också hus som […]

Lagning av puts

Skador De vanligaste skadorna på putsade fasader är sprickor och putsbortfall. Sprickor uppstår på grund av sättningar i väggen eller […]

Fasadpanel

Paneländar På en stående panel är paneländarna längst ner utsatta för fukt och rötsvampar. Paneländarna suger och behåller vatten tillräckligt […]

Reparation

För att våra hus ska fungera väl under en lång period krävs att man regelbundet kontrollerar och underhåller dem. Eventuella […]

Tegelfasader

Under nationalromantiken värderades traditionella material såsom t ex tegel högt, liksom ett hantverksmässigt utförande. Tegelfasader i mörkbrunt, hårdbränt, handslaget tegel […]