Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘reparera’

Byggavfall är också resurser

Byggavfallet utgör mer än 12 miljoner m3 per år i Sverige. Det skulle – varje år – kunna fylla 20 [...]

Masonitinredningar

Folkhemmets och möjligheternas material Masonit har blivit ett kulturarv i 1900-talets svenska bostäder som kan hittas i väggar, tak, golv, [...]

Dörrar

Inomhus har dörrar med ram och fyllningskonstruktion, sk spegeldörrar varit helt dominerande fram till 1930-talet. Introduktionen av de nya hårda [...]

Klina såt

Metoden att jämna ut en timmervägg med en lerbaserad blandning är gammal och förutom den estetiska funktionen var den dessutom [...]

Reparation

Det är vanligt att gamla brädgolv torkar isär när de utsätts för modern uppvärmning. Att plocka upp ett gammalt kilsågat [...]

Sättningar

Sättningar i marken är en relativt vanlig orsak till skador på grunden. Om rörelserna har uppstått mellan de bärande knutstenarna [...]

Knutstenar och mullbänk

Den äldsta och enklaste grundläggningsmetoden för timmerhus utgörs av knutstenar. Om timret är i måttliga längder är stenar under knutarna [...]

Beslag

Tänk på att även beslagen har mycket att berätta. En dörrs beslag kan ge tips om dess ålder. Behåll därför [...]

Spegeldörrar

Spegeldörrar har utförts i olika varianter, dels med avseende på indelningen av speglarna och dels på hur fyllningarna varit infästa [...]

Bräddörrar

Den enklaste och äldsta typen av dörrar är de med en stående brädpanel som på baksidan hålls samman med två [...]

Underhållsrenovering

Om fönstren är någorlunda underhållna är det inte nödvändigt att göra en fullständig renovering. Viktigt är dock att all löst [...]

Frostskador

Vid reparation av lokala frostskador eller mekaniska skador på murverk är det viktigt att ta reda på vilken typ av [...]

Välja virke

Bedömning av virke I byggandet är det huvudsakligen fyra olika egenskaper man värdesätter och försöker bedöma träets kvalitet efter. De [...]

Halvsulning och stockbyten

Reparationer Då man skall reparera en timmerstomme får man förstås först skaffa sig en bild av skadans omfattning. Hur långt [...]

Knutbrädor/inpanelning

Knutbrädor Knutskallar, som står länge utan beklädnad tar åt sig mer fukt än väggen i övrigt pga ändträet är så [...]

Skadedjur

Hästmyror Hästmyran kan bli 6–18 mm långa och är en av våra vanligaste insekter. Den lever huvudsakligen i skogen och [...]

Fuktrelaterade skador

Rötskador Den vanligaste typen av skador på en timmervägg är rötskador vid väggarnas nederkant. Orsaken är vanligen enkel, marknivån har [...]

Sättningar och utbuktningar

Sättningar Vissa sättningar och deformationer är inte ovanliga i gamla hus, och i många fall är det inte mycket att [...]

Timmerstommen

Knuttimring Att foga bilade timmerstockar till varandra med knutar och täta dem emellan med husmossa i den uthuggna mossrännan är [...]

Balkonger och inglasningar

Balkonger Före 1930 var det inte vanligt med balkonger på bostadshus. De blev därefter allt vanligare som ett led i [...]

Masonitfasad

Att bevara masonit Många gamla hus har under 1900-talet renoverats med hjälp av masonit men det finns också hus som [...]

Lagning av puts

Skador De vanligaste skadorna på putsade fasader är sprickor och putsbortfall. Sprickor uppstår på grund av sättningar i väggen eller [...]

Fasadpanel

Paneländar På en stående panel är paneländarna längst ner utsatta för fukt och rötsvampar. Paneländarna suger och behåller vatten tillräckligt [...]

Reparation

För att våra hus ska fungera väl under en lång period krävs att man regelbundet kontrollerar och underhåller dem. Eventuella [...]

Tegelfasader

Under nationalromantiken värderades traditionella material såsom t ex tegel högt, liksom ett hantverksmässigt utförande. Tegelfasader i mörkbrunt, hårdbränt, handslaget tegel [...]