Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘samhället’

Staden

I äldre tider förekom varuhandel främst vid marknader. Dessa var ofta lokaliserade till sockencentra och vanligt förekommande vid kyrkhelger. När […]

Industrisamhället

Med 1900-talets industrialisering har en annan, mera detaljstyrd samhällsplanering kommit till utförande. En planering inriktad på att separera olika funktioner. […]

Stationssamhället

Stambanan drogs genom våra trakter i början av 1890-talet och invigdes 1894. En mängd små stationer byggdes efter banan. Större […]

Brukssamhället

Av de tidiga, egentliga brukssamhällena i våra trakter, Bygdsiljum, Ytterstfors och Sävenäs finns idag inga bebyggelselämningar kvar. De miljöer som […]

Samhället

I Västerbotten finns det gott om samhällen uppkomna kring en särskild verksamhet. Det kan handla om ett bruk, en station […]

Stilhistoria

Precis som klädmodet och musikstilar har skiftat mellan olika årtionden och generationer har även byggnadernas utseende förändrats både utvändigt och […]

Bygga till

Ibland kan det finnas behov av mera ytor än huset kan erbjuda. Man börjar fundera på att bygga till. Det […]

Linoljefärgsmålade hus

Allteftersom enklare gårdar blev röda förlorade rödfärgen den status den en gång haft. Borgerskapet sökte sig andra ideal och liksom […]

Rödfärgade hus

Under 1700-talet var flertalet hus i Västerbotten ännu grå och omålade. Men längs Umeås och Skellefteås huvudgator och på de […]

Falsad plåt

Falsad järnplåt har använts som taktäckningsmaterial på kyrkor och slott sedan 1500-talet. På 1700-talet blev plåttak också vanliga på herrgårdar. […]

Spåntak

Takspån, stickspån, spilkspån, pärt, spiller – kärt barn har många namn och det gäller inte minst de tunna spån som […]

Fasaden

Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började rödfärgningen bli mer allmänt förekommande […]