Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘schweizerstil’

Schweizerstil

Under 1800-talets senare del utvecklades finbladiga sågar som gav byggmästarna nya möjligheter att artikulera fasaden. En rik panelarkitektur utvecklades, inte […]

1850-1900

Det som framför allt präglade 1800-talets senare hälft var industrialiseringen. Det nya sättet att producera varor, billigare och i massupplaga […]

Samhället

I Västerbotten finns det gott om samhällen uppkomna kring en särskild verksamhet. Det kan handla om ett bruk, en station […]

Borgarträdgården

Vid slutet av 1800-talet var en välskött trädgård ett slags statussymbol. Borgarträdgårdarna gick i den så kallade tyska stilen och […]

Exempel

På följande sidor kan du läsa mer om exempel på olika typer av trädgårdsmiljöer; den gamla kryddgården från 1800-talet, högreståndsträdgården […]

Farstubron

Farstubroar har varit en ovanlig företeelse i våra trakter fram till senare delen av 1800-talet. Brokvistar som varit en del […]

Färgsättning

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula […]

Linoljefärgsmålade hus

Allteftersom enklare gårdar blev röda förlorade rödfärgen den status den en gång haft. Borgerskapet sökte sig andra ideal och liksom […]

Entrén

Pardörr på Västerbottensgård på Prästbordet, Skellefteå, med omfattning inspirerad av antikens tempel. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum. Om fönstren är […]

Fasaden

Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började rödfärgningen bli mer allmänt förekommande […]

Taket

Taken är idag oftast uppbyggda med takstolskonstruktion. Takstolar har funnits sedan medeltiden, men blev vanliga först under 1800-talets senare del. […]