Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Kulturminneslagen

Fasader putsade med kalkputs, Rijfska gården, Kusmark. Foto: Elisabeth Ek, Skellefteå museum.

Byggnadsminne är det fåtal byggnader (72 st. i Västerbottens län 2012) som har ett direkt lagskydd genom Kulturminneslagens andra kapitel, tack vare att de bedömts ha ett omistligt värde. Det är det starkaste och mest långsiktiga skyddet vi har i Sverige för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Beslut om byggnadsminnesförklaring fattas av länsstyrelsen efter ett komplicerat förarbete. För dessa byggnader utformas skyddsbestämmelser, som beskriver vad som är skyddat och hur detta skall vårdas.

 

Hålla hus